Elke dag de zorg een stukje duurzamer

Stichting CareCycle zorgt elke dag voor een duurzame toekomst in de zorg. Dit doen wij samen met onze partners en onderwijsinstellingen. Door onze ervaring in de zorg en de logistiek kunnen we tot mooie innovatieve oplossingen komen.

Wat doen wij voor een duurzame en betere zorg?

Terugdringen van verspilling van geneesmiddelen en verpleeg- en verzorgingsartikelen door het meten van deze verspilling en het achterhalen van de oorzaken. Dat kan bijvoorbeeld zijn het onderzoeken van regionale verschillen en het ontwikkelen van nieuwe verpakkingen

Het ontwikkelen van hulpmiddelen en systemen om verspilling tegen te gaan: een voorbeeld hiervan is een voorraadbeheersysteem voor zorginstellingen om alleen datgene te bestellen wat daadwerkelijk nodig is. Een ander product is een virtuele marktplaats voor zorginstellingen waar overtollige producten kunnen worden geruild voor producten waar men behoefte aan heeft. 

Het doen van onderzoek naar heruitgifte van geneesmiddelen. In ons land is dit onderwerp actueel geworden door de verwachte aanzienlijke tekorten aan extramurale medicatie als gevolg van de Corona-crisis. Er is hierdoor een stagnatie ontstaan in de productie en de distributie vanuit India en China.

Het distribueren van geretourneerde producten naar hulpbehoevende individuen in Nederland of daarbuiten. Maar ook organisaties zoals het Rode Kruis en AZG. Dit kan alleen maar met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving. 

Het creëren van meer awareness rondom het terugbrengen van overtollige producten door middel van gerichte publiekscampagnes in nauwe samenwerkinge met andere keten-partners. 

Deze ongebruikte artikelen stellen wij opnieuw beschikbaar:

Lancetten

Wondverbanden

Mondkapjes

Incontinentiemateriaal voor mannen

Incontinentiemateriaal voor vrouwen

Urinezakken

Stoma-materiaal

Katheters

Wilt u andere artikelen dan incontinentiemateriaal bestellen? Neem dan contact op via info@carecycle.nl

Samen op weg naar een groene toekomst!

Wil je samen met ons in gesprek over de mogelijkheden? Klik dan op de contactpagina!